تهیه پوشش پلی یورتان ضد خوردگی از روغن ماهوآ

تهیه پوشش پلی یورتان ضد خوردگی از روغن ماهوآ

محققین، پوشش پلی یورتان محافظ خوردگی بر پایه پلی اتر ایمید را از روغن ماهوآ به عنوان یک منبع تجدید پذیر تهیه کرده اند. Mahua  یک درخت منطقه استوایی است که در هندوستان به تعداد زیادی وجود دارد. روغن میوه این درخت با دی اتانول آمین واکنش می دهد و آمید اسید روغن ماهوآ (MFA) را به وجود می آورد، که میتواند با بیس فنول A واکنش داده تا رزین پلی اتر ایمید ماهوآ (MPEA) را موجب گردد. این رزین را میتوان به پوشش های پلی یورتان تبدیل کرد. خواص گرمایی و خواص پوشش دهی آن بررسی شده اند. کارایی پوشش تهیه شده ار این رزین توسط آزمون های براقیت ، مقاوت خشن، انعطاف پذیری، خراش، سختی مداد، چسبندگی و مقاومت شیمیایی مورد تحقیق قرارگرفته اند. نتایج نشان دادند که کارایی خواص فیزیکی مکانیکی و مقاومت خوردگی خوب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *